Едно доживување,ново и интересно. Ќе почнам по азбучен ред - Ането,Бубето, Катето, Кикето, Магдето, Натето. Со основна опрема за зимски услови и голем ентизијазам тргнавме на една маршрута која предвидуваше многу забава. Ноќно искачување на врвот Пелистер